4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Новини

 
РАИС

РАИС беше домакин на работна среща по въпросите на дигитализацията като основа на Индустрия 4.0, организирана от на Българска браншова камара – машиностроене (ББКМ). До каква степен дигитализацията е навлязла в машиностроенето в България и как помага на производствения процес, облачните технологии, интернет на нещата и роботизацията – това бяха част от темите, представени от участниците в конференцията. Форумът беше открит от председателя на Камарата Илия Келешев и управителя на РАИС ООД Нишан Бъздигян.

 
РАИС
 
 
РАИС

За дигиталните близнаци и за възможността, която те дават за компютърна симулация на работата на дадена машина говори инж. Артин Бъздигян от РАИС. Пазарджишкият производител на CNC машини е използвал дигитални близнаци при изграждане на роботизирани клетки, за изследване на геометрията на механични възли от машините по метода на крайните елементи, както и за избягването и прогнозирането на евентуални аварии. Направена беше демонстрация на дигитални близнаци - разработка на РАИС за техен клиент - „М+С хидравлик“, на триосна машина с два шпиндела, два магазина и две b – оси, като освен дигиталния близнак, с който се визуализира работата преди реално да съществува машината и роботизираната клетка, накрая беше показано и видео с реализацията на машината с робота и палетната станция. В конкретния случай се използват инструменти - сестри или близнаци, като през цялото време се контролира живота на всеки инструмент. Във всеки магазин има по двойка от тези инструменти и когато машината изчисли, че животът на даден инструмент е приключил, тя взема другия инструмент и продължава работата си без прекъсване, посочи инж. Артин Бъздигян. Той демонстрира и софтуер за мониторинг на производството и диагностика MT -linki и покани участниците в конференцията да посетят през септември Международния технически панаир ЕМО в Хановер, където РАИС ще покаже най-новото в производствената си гама.
 
РАИС

За новите бизнес модели в ерата на интернет, които променят цели пазари, говори Петър Кацаров – мениджър в „Сименс“. „Дигитализацията изисква все повече софтуер и „Сименс“ инвестира в това – в момента имаме над 24500 софтуерни инженери и повече от 1 милиард устройства, които са свързани в нашите системи“, посочи Кацаров. Той представи три вида дигитални близнаци, които разработва „Сименс“ – на продукта, на производствения процес и на оборудването. В „Сименс“ предлагат водели на симулиране на машината преди тя да е произведена, включително с дигитален пуск на машината. Облачните технологии обхващат също сервиза на машините, като продуктът им „Manage my machine“ осигурява пълен достъп до машината и първите две подобни машини за Югоизточна България са в РАИС и „ЗММ – Сливен“, посочи още Петър Кацаров. Новата платформа на „Сименс“ за металорежещи машини – Sinumerik One, ще може да се види на ЕМО – Хановер – над 35 производители ще покажат свои реализации на тази платформа.
 
РАИС
 

За сигурността на работата в облак и технологичните новости при задвижванията говори Макото Ямадате  – от „ФАНУК Европа“. Фанук предлага облачни технологии не само за машини, които са произведени след 2000-та година, а и за тези, които са преди ерата на новите технологии. Тяхната система FIELD за събиране на информация гарантира сигурността на данните в локална и облачна среда. Системата включва хардуер и софтуер и е отворена за всякакъв вид приложения от различни производители.  Управителят на „Фанук България“ Христо Гилищаров представи роботите на Фанук, използвани в машиностроенето. Той посочи, че техните машини са с доживотна гаранция. На конференцията в РАИС по въпросите на дигитализацията участие взеха Масамото Фукуда - вицегенерален мениджър на серволабораторията на Фанук и главният инженер за развитие на серволабораторията на FANUC Сенджун Ли.
 
РАИС

Дигитализацията на организационно развитие и информационната система VECTOR, внедрена в ХЕС АД – Ямбол,  представи Анна Видева – управител на „Алвекта“. VECTOR  е организационна информационна технология за пресъздаване на процесите в предприятието в единна платформа с възможност за участие на различни нива: продажби, производство, доставки, финанси и управление на технологичната среда.
 
РАИС

Голям интерес предизвика демонстрацията на най-новото портативно метрологично оборудване на Creaform, представено от Мартин Генов – експерт техническа поддръжка ДиТра ООД. Пред участниците в конференцията той сканира изображение на детайл с най-новия портативен 3D скенер за точни измервания. Той е от последното поколение ръчни лазерни скенери HandySCAN 3D – изключително точен и бърз при дигитализирането на обекти с висока резолюция, освен това е компактен и лесен за употреба. Лазерното сканиране с точност 0,03 mm. Може да работи директно в производствена среда и не се влияе от вибрации и температурни колебания. HandySCAN сканира буквално за секунди детайла, при това детайлът беше нарочно поставен нестабилно – т.е. скенерът може да се ползва директно за инспекция в производствена среда – без нужда от измервателна лаборатория. Данните от сканирането бяха въведени във файл за построяване на CAD модел, има възможност за сверяване на сканирания детайл с модела и анализ на отклоненията на целия детайл, а също и на сечения от него.  
 
РАИС
 

Участниците в работната среща по дигитализацията в машиностроенето имаха възможност да видят как са реализирани презентираните иновации в производствената база на РАИС. Те разгледаха новата производствена база на предприятието.
 
 
РАИС
 
 
РАИС
 
 
РАИС