Съобщение по проект "Повишаване конкурентоспособността на РАИС ООД на световния пазар чрез внедряване на иновативен продукт" - Металорежещи машини с ЦПУ - RAIS


Новина: Съобщение по проект "Повишаване конкурентоспособността на РАИС ООД на световния пазар чрез внедряване на иновативен продукт"
(Категория: НОВИНИ)
Публикувано от admfrais
понеделник 07 април 2014 - 10:25:03

Започна изпълнението на проект По процедура BG161PO003-1.1.07 " Внедряване на иновации в предприятията" с наименование на проекта: "Повишаване конкурентоспособността на РАИС ООД на световния пазар чрез внедряване на иновативен продукт"

Новина от Металорежещи машини с ЦПУ - RAIS
( http://raisbg.com/news.php?extend.58 )