Рециклирани - Металорежещи машини с ЦПУ - RAIS
Рециклирани

2rv501-24.jpg  Вертикален обработващ център РВ501.24 (показан с опция допълнителна ос)


 Колоната представлява подходящо оребрен призматичен детайл, отлят от висококачествен чугун, осигуряващ механичната стабилност и виброустойчивост нa машината.  На нея са монтирани стоманените направляващи за ос Z. Главното задвижване е изпълнено с DC безстепенно регулируем двигател с диапазон на регулиране 1:1000 и с мощност 11kW, монтиран върху шпинделния възел. Подавателните задвижвания са изпълнени с високомоментни DC двигатели с диапазон на регулиране 1:10000 и постоянен въртящ момент 25Nm и прецизни съчмено винтови двойки
   
 2bft1.jpg  BFT90/3

На машината бяха заменени обикновените винтове със съчмено- винтови двойки, извършен бе ремонт на основните й възли. Монтирани бяха система за ЦПУ Heidenhain TNC 310, оптични линии за обратна връзка по осите и DC задвижвания ELL.
   
2skj.jpg SKJ10

Основен ремонт: Шлайфане направляващи, подмяна на СВД, нови DC главно и подавателни задвижвания, монтаж на ЦПУ FANUC 0T.
За двигателя са проектирани, изработени и монтирани нови монтажни плочи. 
Машината е почистена и пребоядисана.
   
 60a1e5b975507509df0d26ae0c05c633_0_500_0.jpg Каруселен струг 1512

Всички подвижни части са подменени, монтирани са нови СВД-та. Сложено е ново ЦПУ с нови подавателни двигатели и нови серво задвижвания.
За двигателите се проектират, изработват и монтират нови монтажни плочи и нов операторски пулт.
   
 1516.jpg Каруселен струг 1516

На машината бяха монтирани нови СВД-та и ново ЦПУ с нови подавателни двигатели и нови серво задвижвания.
 Машината е почистена и пребоядисана.
         
 ce63.jpg CE063

Машината е напълно рециклирана. 
Основен ремонт:
Шлайфане направляващи, подменени са СВД-та, нови DC главно и подавателни задвижвания, монтаж на ЦПУ.
      
       
  
cp632-2.jpg CP632

Машината е напълно рециклирана. Шлайфани са направляващите. Задното седло е с хидравлично задвижване. Затегачът също е хидравличен, френски. Револверната глава е 12-позиционна, РГ100Х. Електрошкафът е преработен с елементи Телемеханик.
 Системата за ЦПУ е ЕТА-17 System 10T с 8.4" цветен TFT дисплей. Подавателните задвижвания са FANUC H-Series, главното задвижване е FANUC Model 15, DC.