НОВИНИ - Металорежещи машини с ЦПУ - RAIS
Новини - Категории 'НОВИНИ'
Съобщение за сключен договор по ОП "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
20 сеп : 17:50  от admfrais

След проведена процедура-открит избор, на 16.09.2016 г. бе сключен договор с изпълнител АРК Метрология по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.с номер BG16RFOP002-2.001-1075-C01/09.02.2016/Su-01, с обща сума на договора 1 664 100.00 лева и време за изпълнение от 16.09.2016 г. до 15.03.2017 г.
изглед за печат
0
Два струга на РАИС, обслужвани от един робот (видео)
14 юли : 16:09  от admfraisРАИС демонстрира най-нова си разработка - металообработващ комплекс от два струга на РАИС Т 200, обслужвани от един робот.
изглед за печат
0
Одобрена е документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана”, с предмет: „Доставка на дълготрайни материални активи за „РАИС“
07 юли : 10:54  от admfrais

op_inovatsii.jpg

„РАИС“ ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1075-C01, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана”, с предмет: „Доставка на дълготрайни материални активи за „РАИС“ ООД: Kаруселен струг с ЦПУ – 1 брой по проект BG16RFOP002-2.001-1075-C01 „Повишаване конкурентоспособността на РАИС ООД чрез увеличаване на производствения капацитет и повишаване ефективността и ефикасността на производствения процес“.
 
Определен е 8 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17.00 ч. на 15.07.2016 г.

Изтегли документацията >>>

изглед за печат
0
Фирма РАИС започна строителството на нова производствена база в Пазарджик
15 апр : 17:26  от admfrais


rais_o150416z.jpg

С водосвет и първа копка пазарджишката фирма РАИС започна изграждането на нова производствена база. На 3800 кв.м. разгъната застроена площ ще бъдат изградени два термоконстантни цеха, подходящи за монтаж на машини с ЦПУ. В базата ще има и административна сграда на две нива, като на първото ще е ситуиран шоурум с изложени в него металорежещи машини от производствената гама на предприятието, както и две конферентни зали, едната от които е за 200 човека. На втория етаж ще бъдат офис помещенията. Първият цех ще е готов до август и от септември в него ще започне производствена дейност. Цялостно обектът трябва да е завършен до края на 2017 година. Ще бъдат разкрити около 100 нови работни места, като първите наети вече се обучават в РАИС. Това съобщи инж. Нишан Бъздигян, управител на дружеството, на след като отец Димитър от църквата "Света Богородица" в Пазарджик отслужи водосвет. Проектът е дело на арх. Тома Димитров от проектантско бюро "Мултиплан" - Пазарджик, а изпълнители на строителните работи са две пазарджишки фирми: "Реал-М" и "Металика".

изглед за печат
0
Официално откриване на представителството на РАИС в Хърватия
08 апр : 17:07  от admfrais

Пазарджишката машиностроителна фирма РАИС откри свое представителство в Хърватия. То се намира в град Крапина - административен център на Краписко-загорска област (Крапинско-загорската жупания). 
изглед за печат
0
РАИС ще открие свое представителство в Хърватия
07 апр : 14:43  от admfrais

Пазарджишката машиностроителна фирма РАИС ще открие свое представителство в Хърватия. Официално това ще стане утре, 8 април.
изглед за печат
0
Бизнес награда за РАИС - за иновативни продукти
25 мар : 14:13  от admfrais

РАИСНа тържествена церемония на десетите награди VIP Business Awards 2016 снощи в столичния хотел "Хилтън" изпълнителният директор на Агенцията за насърчаване на малкия и средния бизнес Мариета Захариева връчи на управителя на РАИС инж. Нишан Бъздигян отличието в категория "Иновативни продукти". Наградата беше присъдена за последните разработки на металорежещи машини с ЦПУ, както и за регистрираните в Патентното ведомство два полезни модела - на Петосен обработващ център GM 350 и на двушпинделен струг с ЦПУ T252 2S.
изглед за печат
0
Ново оборудване в РАИС по проект за повишаване на производствения потенциал
23 мар : 16:45  от admfrais
op_inovatsii.jpg

На пресконференция в Пазарджик управителят на РАИС инж. Нишан Бъздигян представи най-новия проект, спечелен от дружеството, който е насочен към повишаване на производствения потенциал. Проектът е по  Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
изглед за печат
0
С финансовата подкрепа на ОП "Иновации и конкурентоспособност" започва изпълнението на проект за повишаване на производствения потенциал на РАИС ООД
09 мар : 15:01  от admfrais

op_inovatsii.jpg
На 09.02.2016 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-1075-C01/09.02./2016 г. „Повишаване на произвoдствения потенциал на РАИС ООД“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“- Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.
Общата цел на проектното предложение е подобряване на ресурсната ефективност и ефикасността на производствения процес чрез внедряване на нови технологии. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са оптимизиране на производствените си разходи, увеличение на производствения капацитет и повишаване на качеството на произвежданата продукция.
Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги чрез доставка и внедряване на:
Каруселен струг с ЦПУ /1 брой/.
Проектът е на стойност 1 666 500лв., от които:
Безвъзмездна финансова помощ: 999 900 лв. (60%)
Собствено съфинансиране на РАИС ООД : 666 600лв. ( 40% ).
Срок на договора: 18 месеца (09.02.2015 – 09.08.2017 г.)
изглед за печат
0
Инж. Нишан Бъздигян получи наградата на Сдружението на предприемачите в Пазарджик за иновации и технологии
16 дек : 14:38  от admfrais

Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик присъди награда за иновации и технологии на инж. Нишан Бъздигян, управител на "РАИС" ООД. Тя беше връчена на инж. Бъздигян от председателя на Сдружението инж. Евтим Янев на тържествена церемония на 12 декември 2015 г. Наградата се присъжда за въведени в експлоатация файбър лазер от най-ново поколение и разработването и пускането в експлоатация на роботизиран комплекс металорежещи машини.
изглед за печат
0
Отиди на страница  1 2 3 4 5 6 7 8